Föreningen är vilande pga tidsbrist. E-posta ordförande om du vill ta över rodret.

Till självfiskande redskap räknar vi nät, ryssja och långrev.

Enskilt havsvatten i Skåne län är allt havsvatten i Skåne inom 300 meter från fastlandet eller från ö som är minst 100 meter lång. I de fall då tremeterskurvan går längre ut än 300 meter är allt vatten innanför denna djupkurva enskilt vatten.

Orsakerna till varför vi vill förbjuda fritidsfiske med nät och andra självfiskande redskap inom enskilt vatten i Skåne är många och varierar bland de olika medlemmarna. Här är några

  • Skapa en kustnära nätfri zon för torsk och andra arter.
  • Minimera fisket efter utlekt havsöring.
  • Förbättra förutsättningarna för de som livnär sig på fiske.
  • Bidraga till bättre förutsättningar för skånsk och svensk fisketurism.
  • Kraftigt reducera antalet sjöfåglar som dör i kustnära fiskenät.

Motiven är många men målet detsamma. Genom att organisera oss skapar vi en stark röst som med demokratiska medel verkar för en omedelbar lagförändring.

Klicka på Varför?, Diskussion eller Bilder om du vill läsa mer om motiven till varför denna förening är viktig och varför just din röst behövs. Besök gärna diskussionsforumet eller nyhetssidan om du redan är medlem. Här postar vi allt som är på gång just nu.


Utlekt havsöring kastad i tången. Under en besök en vacker marsdag år 2002 vid Engelska bryggan i Ystad, fick några av föreningens medlemmar bevittna hur en fritidsfiskare vittjade sina havsöringsnät. Näten var placerade ca. 50 meter från land. Mer än 80% av fångsten kastades åter i havet, eller som här, i tången på grund av att fisken var utlekt och otjänlig som föda.All fisk var naturligtvis död. Det mest beklämmande var att mannen lämnade näten på precis samma ställe när han åkte mot land.

Oväder innebär ofta att nät sliter sig och hamnar på land. Nätet ovan har till fara för fåglar och djur legat över två månader vid Vårhallen norr om Simrishamn.

Ett kustnära nät vid Kiviks hamn. Spöfiskarna fångade så vitt NoNet erfar UTESLUTANDE utlekt havsöring i området norr om hamnen denna dag (2003-02-15). Det är inte frågan om huruvida utan hur många utlekta havsöringar som dödades i onödan i detta nät. Fanns det över huvud taget någon blank, ätbar fisk i detta nät? Spöfångarna återutsätter fisken med varsam hand medan nätfiskarna ofta dumpar “avfallet” över bord.